Back to top

С 50% са се увеличили пациентите търсещи хомеопатично лечение

Правителството в Индия обяви, че хомеопатията е "клинично ефективна" и има 50% увеличение на броя на пациентите, търсещи хомеопатично лечение в страната през последните пет години.

В изказване министъра на здравеопазването казва, че хомеопатията не е псевдознание, което е заключението на най-изчерпателните систематични прегледи на изследвания, основаващи се на класическата хомеопатия. Те стигат до извода, че тя има положителен и специфичен ефект превишаващ плацебо ефекта. Има данни, основани на доказателства, които дават основание за насърчаване и приемане на хомеопатията в Индия.

Възходът на хомеопатията в Индия започва през 50-те години на миналия век, когато в страната избухва епидемия от холера. Благодарение на хомеопатията болестта е била овладяна. От тогава правителството решава, че хомеопатията трябва да бъде подкрепена на държавно ниво.