Back to top

Значение на шуслеровите соли

Хомеопатия: 
Минералните вещества са от голямо значение за човешкото тяло. В него има около 6% минерални вещества. Когато има липса на някакво вещество в организма (клетките) се стига до функционални нарушения (болести). Според д-р Шуслер след като организма може да се разболее от липсата на минерални вещества, тогава здравето на клетката, а оттам и здравето на тялото, трябва да може да се възстанови чрез попълване на тази загуба.
 
Не всички клетки имат еднакво съдържание минерални вещества. Примерно клетките на костите съдържат предимно калций, на мускулите желязо и т.н. За това и в зависимост от това върху кои клетки от даден орган искаме да въздействаме се използват различни соли.
 
За да могат клетките да поемат соли и да се предотвратят вреди, минералните вещества трябва да се разредят. Отворите в стените на клетките са малки и през тях могат да преминават само отделни молекули. Ако имаме по концентрирани разтвори, то порите на клетките не биха пропуснали нищо. Това е защита на клетката, защото тя би се отровила. Това обяснява и защо хора, които приемат в големи количества даден минерал могат да страдат от неговата липса. Но шуслеровите соли успяват да проникнат в клетките и те компенсират загубите на минерални вещества. Шуслеровите соли са силно разредени (в хомеопатични разреждания), по този начин тялото може да ги усвои. Минералите в прекалено високи дози действат като отрови, а в ниски като животворно средство. "Дозата на предписаната с биохимична цел сол трябва да е по-скоро малка, отколкото голяма" Хикетир. 
 
В тялото има различни видове депа, в които се складират минерални вещества. Те биват краткосрочни и дългосрочни депа. Към дългосрочните депа организма прибягва при големи натоварвания. След като дадено депо е изчерпано, тялото започва неговото запълване. Ако обаче то не може да възстанови дадените минерали, организма трябва да разгради други тъкани (коса, нокти, съединителна тъкан и т.н.), за да се снабди с нужните минерали. Това води да отслабване на организма и болести. За да настъпи подобрение в тялото трябва да се набавят необходимите вещества.
 
Когато се приемат солите, от които организма има нужда, той започва да възстановява разрушените тъкани приоритетно като първо по спешност възстановява по-важните органи. Организма сам решава кае е по-важно, възстановяването на функционално нарушение или попълването на депата. Колкото повече тъкани са засегнати, толкова по дълго време ще е нужно на организма, за да възстанови разрушените тъкани и да попълни депата.
 
Клетъчните соли трябва да се приемат и след отшумяване на оплакванията, за да могат да се попълнят минералните депа и да се избегнат рецидиви.
 
Общото между хомеопатията и шуслеровите соли е минималните дози, с които боравят. За разлика от хомеопатията, в чиято основа стои, че подобното лекува подобно, при биохимичния метод на д-р Шуслер минималните дози служат за покриване на дефицита в клетките. Шуслеровите соли много често се използват самостоятелно или като допълнение и за външно приложение, за разлика от класическата хомеопатия. Външно те могат да се използват за бани на ръцете и краката или на цялото тяло, разтворени таблетки във вид на каша, компреси или под формата на мехлеми и гелове. За външно приложение на очите, носът и ушите обикновено се използват капки от минералните соли.
 
Шуслеровите соли са много подходящи като допълнение към вече провеждаща се терапия. Подпомагат всеки лечебен метод, защото предоставят на организма необходимите горива. Те могат да се използват самостоятелно или съвместно с други терапевтични методи. 

Ако солите се разтварят във вода то най-добре тя да е преварена, дестилирана или чешмяна. Шуслеровите соли не трябва да заместват пълноценното хранене. Пълноценното хранене спомага на организма да се снабдява с нужните му минерални вещества.

Солите на д-р Шуслер помагат за възстановяване на минералния баланс в oрганизма. Д-р Вилхелм Хенрих Шуслер е роден на 21 август 1821 година в Цвишенан днешна Германия. След като полага успешно изпитите си по медицина той получава разрешение да практикува хомеопатия. Д-р Шуслер използвал практическия си опит на лекар и придобитите знания, за да отдели и изследва дванадесет минерални соли, които според представите му са с изключително значение за нормалното функциониране на човешкото тяло. През 1874 година той публикува труда си „Съкратена терапия“ под формата на брошура. В нея той изброява избраните от него минерални соли. Така започва разпространението на неговата биохимична терапия.

За да могат клетките да поемат соли, те трябва да са разредени. Отворите в стените на клетките са малки и през тях могат да преминават само отделни молекули. Ако имаме по концентрирани разтвори, то порите на клетките не биха пропуснали нищо. Това е защита на клетката, защото тя би се отровила.