Back to top

Шуслерови соли

Хомеопатия: 
Шуслерови соли

Солите на д-р Шуслер помагат за възстановяване на минералния баланс в oрганизма. Д-р Вилхелм Хенрих Шуслер е роден на 21 август 1821 година в Цвишенан днешна Германия. След като полага успешно изпитите си по медицина той получава разрешение да практикува хомеопатия. Д-р Шуслер използвал практическия си опит на лекар и придобитите знания, за да отдели и изследва дванадесет минерални соли, които според представите му са с изключително значение за нормалното функциониране на човешкото тяло. През 1874 година той публикува труда си „Съкратена терапия“ под формата на брошура. В нея той изброява избраните от него минерални соли. Така започва разпространението на неговата биохимична терапия. На 30 март 1898 година д-р Шуслер умира на 77 години.

Шуслеровите соли са свързани с определени дефицити на соли в организма при определени болестни състояния. На всяко болестно състояние отговаря определена ефективна комбинация от соли. За това и те имат много важно значение за клетките в човешкото тяло. В последствие били открити още 15 допълнителни минерални соли и вещества, изпълняващи подобни на основните 12 соли функции. В момента има общо 27 шуслерови соли, всяка от които е предназначена за различни приложения.

Солите на Шуслер се използвани в алтернативната медицина като метод за активизация на самовъзстановяването на организма, което в крайна сметка да доведе до равновесие на тялото и емоционалното състояние .
 
Шуслеровите соли могат да се прилагат както като самостоятелно средство, така и в съчетание с други медикаменти.
 
Колкото по-зле се чувства определен човек, толкова по-малък брой различни минерални вещества трябва да приема, за да подобри състоянието си. Веществото, обаче което приема трябва да е в по-големи дози. Ако примерно лице, което е много болно има недостиг от 5 различни соли, то той трябва да започне с минерала, от който има най-голям недостиг. След като организма му се насити и спре да има подобрение от този минерал тогава започва да приема следващия по големина на недостиг минерал. След него започва да приема следващия и така докато задоволи недостига на всички минерали.

Колкото по здрав обаче е човек, толкова повече различни минерали може да приема, но в по-малки дози.

Потенцирането на солите става като един грам от минералното вещество се смесва с 9 грама лактоза. Тази смес се стрива много дълго в хаванче за да могат молекулите на активното вещество да се разпределят равномерно в лактозата. Тази смес се обозначава с D1 (десетично разреждане). От тази смес (D1) се взема един грам и се смесва отново с 9 грама лактоза, след което се стрива отново докато се разпредели активното вещество равномерно. По този начин се получава второ десетично разреждане D2.

Има различни начини за определяне на това от какви минерални вещества има нужда даден човек. Една от възможностите е в зависимост от функционалните нарушения (болести) в организма. Друг начин е лицевата диагностика която според Курт Хикетир позволява да се установят липсите на соли по лицето. Възможно е да се определи липсата на дадена сол от приема на храна и предпочитанията и прекаляването с някоя определена храна (например шоколад).

По време, когато е живял д-р Шуслер анализът все още не е можел да установи и анализира всички минерални вещества в човешкото тяло. За това днес са открити още минерали и са добавени 15 други важни минерални вещества. Така с допълнителните 15 минерални вещества увеличават 12 открит от д-р Шуслер минерали до 27. Тези нови 15 минерални вещества в никакъв случай не са по-маловажни.

"Биохимията още не е съвършена, но подлежи на усъвършенстване и с времето ще стане наистина съвършена"  Д-р Вилхелм Хенрих Шуслер

Списък на 12 основни шуслерови соли:
 
Списък на 15 допълнителни минерални вещества:
 

За да могат клетките да поемат соли, те трябва да са разредени. Отворите в стените на клетките са малки и през тях могат да преминават само отделни молекули. Ако имаме по концентрирани разтвори, то порите на клетките не биха пропуснали нищо. Това е защита на клетката, защото тя би се отровила.

Солите на д-р Шуслер помагат за възстановяване на минералния баланс в oрганизма. Д-р Вилхелм Хенрих Шуслер е роден на 21 август 1821 година в Цвишенан днешна Германия. След като полага успешно изпитите си по медицина той получава разрешение да практикува хомеопатия. Д-р Шуслер използвал практическия си опит на лекар и придобитите знания, за да отдели и изследва дванадесет минерални соли, които според представите му са с изключително значение за нормалното функциониране на човешкото тяло. През 1874 година той публикува труда си „Съкратена терапия“ под формата на брошура. В нея той изброява избраните от него минерални соли. Така започва разпространението на неговата биохимична терапия.