Back to top

Потенциране на лекарствата

Хомеопатия: 

Всички лекарства, които се приготвят чрез потенциране, имат за първоизточник разтвор с определена химическа концентрация. При растенията се приготвя тинктура-майка чрез мацерация на растението в разтвор на 96% алкохол и пречистена вода. Химичните вещества и минерали, които са разтворими в алкохолен разтвор се подлагат на подобни процедури, а неразтворимите в алкохол вещества (метали и др.) се подлагат на стриване. Към една тегловна единица от първоначалния разтвор се добавят 99 тегловни единици разтворител (вода и/или етилов спирт) и получения разтвор се динамизира (активира се чрез енергично разтръскване на съда, в който се намира). Този нов разтвор се отбелязва с 1CH, тъй като представлява разреждане на изходния разтвор 1:100 (С означава стотично разреждане, а H - Ханеман).

След това от потенцията 1 CH се взема една тегловна единица и се смесва с 99 тегловни единици разтворителят. След което отново се динамизира. Получения разтвор се означава с 2 CH, защото два пъти сме направили разреждане 1:100. В разтвора обозначен 2 CH действителната концентрация на изходното вещество е 1:10 000. При метода на Ханеман за всяко ново разреждане се използва нов стъклен флакон, след динамизацията флаконът се изхвърля, като за следващото разреждане се използва нов флакон. По същия начин се приготвят и следващите потенции (3 CH, 4 CH, 5 CH и т.н. ). Ако бъде правилно разреждано и динамизирано, лекарството запазва способността си да предизвиква хомеопатична реакция дори и във високи потенции.

Има и друга система на приготвяне, при която разреждането е в съотношение 1:10 вместо 1:100. При нея всички останали процедури са същите, като разрежданията се означават с буквата DH (D означава десетично разреждане, а H - Ханеман)– 1 DH, 2 DH и т.н. Може да се срещне също с означението Х извън Европа.

Много високите потенции се означават с буквата М . Потенция 1000 C се означава като 1 М, 10 000 С като 10М и т.н.

Метод на Корсаков. Той се използва за производството на свръхвисоки разреждания на хомеопатични лекарства 200CH, 1000CH, 10 000 CH, 100 000 CH и т.н. Целта на този метод е да се използват по-малко количество стъклени флакони. При динамизация по метода на Корсаков се използва един единствен флакон, който съдържа 99% ултрафилтрирана вода. От тинктурата-майка или първото течно разреждане се взема 1% тегловна маса и се смесва с разтворителя, след което следва динамизация. Така динамизираният разтвор се отбелязва с означението 1К. След това цялото съдържание на флакона се изхвърля, като по стените на флакона остава 1/100 част от разтвора. Флаконът се напълва с 99 части ултафилтрирана вода и отново се динамизира - това е разреждане 2К. След това отново цялото съдържание на флакона се изхвърля, а по стените му остава 1/100 от разтвора 2К. Следва ново напълване и т.н.

LM – разредена 1:50000, означава се също с Q, (quinquagesimillesimalus). Записва се като LM1, LM2…, или 0/1, 0/2…, или Q1, Q2…

При потенция (разреждане) около 12 CH или 24 DH се достига числото на Авогадро (константа на Авогадро), което определя броя на структурните (градивни) частици в 1 мол субстанция (около 602 000 000 000 000 000 000 000). Практически при тези разреждания и по високи не остава нито едина молекула или атом от изходната субстанция. Затова при хомеопатията се говори за "безкрайно малки дози".

След като приключи процеса на разреждане и динамизация хомеопатичното лекарство се пренася върху неутрален носител. Неутралният носител, са гранули смес от 15% лактоза и 85% захароза. Тези гранули се импрегнират с хомеопатично лекарство.

Всички лекарства, които се приготвят чрез потенциране, имат за първоизточник разтвор с определена химическа концентрация.

В медицината има две теории; алопатия — за максимални дози, и хомеопатия — за малки дози.

Преди повече от 200 години германският лекар Самюел Ханеман оповестява своята нова медицинска система, която нарекъл хомеопатия. Хомеопатията се базира на откритието, наричано закон на подобието.