Back to top

Малките величини произвеждат по-големи резултати

Хомеопатия: 

В медицината има две теории; алопатия — за максимални дози, и хомеопатия — за малки дози. При алопатията например може да приемете цяла аптека лекарства, без да усетите някакво сътресение в организма, без особена реакция. При малките и раздадени дози може да имате по-голям резултат. Закон е: при малките усилия имате същите резултати, както при големите.

Малките величини произвеждат по-големи резултати от големите. Хомеопатията си служи с крайно малки величини — лекувайте по хомеопатичен начин. Едно крайно малко число от килограма на дадено вещество, единица с 60 нули накрая, може да произведе голямо въздействие върху човешкия организъм. Достатъчно е болният да вземе само една капка от тази крайно разредена материя и веднага да оздравее. В тази капка е вложена Божествена енергия. Ако вярваш в силата на тази енергия, в два-три дни ще оздравееш. 

Петор Дънов - Книга за здравето 

Преди повече от 200 години германският лекар Самюел Ханеман оповестява своята нова медицинска система, която нарекъл хомеопатия. Хомеопатията се базира на откритието, наричано закон на подобието.

Всички лекарства, които се приготвят чрез потенциране, имат за първоизточник разтвор с определена химическа концентрация.

В медицината има две теории; алопатия — за максимални дози, и хомеопатия — за малки дози.