Back to top
А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Ю - Я
Горска ягода

Семейство Розоцветни - Rosасае

Разпространение. Горската ягода расте в иглолистните и широколистните гори, из храсталаци, скалисти сипеи и поляни до 2000 м надморска височина. Тя вирее еднакво добре и при сухи, и при влажни условия, в топли и в студени райони.

Ясен

планински ясен , бял ясен, осен, обикновен ясен

Семейство Маслинови – Oleaceae

Разпространение. Среща се из широколистни гори, главно в предпланините и планините до 1200 м надморска височина из цяла България. Расте върху богати на минерални вещества влажни почви.