Back to top
А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Ю - Я
Западна туя - Thuja occidentalis L.

божо дърво, туя, мазия

Семейство Кипарисови (Cupressaceae)
Разпространение. Западната туя произхожда от атлантическата част на Северна Америка. У нас се отглежда като декоративно растение. Расте по влажни или мокри почви в мочурливи места в равнините, на глинесто-песъчлива почва, обича полу-сянка или слънце, издържа на студ.

Кръвен здравец

балкански здравец, здравец кървавочервен

Семейство Здравецови Geraniaceae

Разпространение. Кръвния здравец расте по тревисти и каменисти места в редки гори, горски поляни в равнините и планините, до 1700 м надморска височина в цялата България.