Back to top

Вечерник - Hesperis matronalis L.

Билков каталог: 
В

нощница, заран-вечер, клека-оту, нощна фиалка, обикновен вечерник

Семейство Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae)

Разпространение. Среща се в Европа и Югозападна Азия. У нас се среща подивяло на много места в страната. Расте по каменливи и тревисти места и из храсталаци в цялата страна докъм 1000 метра надморска височина. Отглежда се като декоративно растение. Може да расте на слънце или на полусянка (светлина гори), предпочита суха или влажна (неутрална до алкална), добре дренирана почва, може да понася засушаване. Медоносно и декоративно растение.

Описание. Двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът е вретеновиден, дебел, разклонен. Стъблото е изправено, просто или разклонено, високо 50-100 см, цилиндрично, покрито изобилно с прости или разклонени жлезисти власинки, по-рядко голо. Листата са тъмнозелени, прости, яйцевидни до яйцевидно ланцетни, назъбени или цели, голи или влакнести, горните приседнали, полуобхващащи стъблото. Съцветието е гроздовидно, рехаво. Цветовете са правилни. Цветните дръжки са голи, дълги 10–20 мм, по-къси от чашката. Чашелистчетата са 4, дълги 5–10 мм , продълговати, лилави, по ръба с тясна бяла ципеста ивица, голи или влакнести, с рогчета на върха. Венчелистчетата са 4, дълги 14–25 мм, широко обратно яйцевидни, към основата стеснени в нокът, червени, виолетови или бели, много ароматни. Тичинките са 6, от които 2 по-къси. Яйчникът горен. Плодът дъгообразно извита шушулка, слабо начленена, дълга до 3 см, с дълга изправена дръжка, влакнест, цилиндричен до слабо сплескан, с многобройни кафяви семена, крилати, продълговати, матови, със силно горчив вкус. Цветовете се разтварят само вечер. Цъфти през май – юли, плодоноси през юни – септември.

Използваема част. Стръковете (Herba Hesperidis) и семената (Semen Hesperidis). Семената се събират в края на лятото (август – септември) във восъчна зрялост на плодовете. Правят се снопчета, които се оставят за доизсушаване, след което се изчукват или овършават. Изпадналите семена се пресяват или превяват и се доизсушават. Стръковете се събират по време на цъфтежа (май - юли). Ожънатите стръкове се почистват и се разстилат върху рамки или постелки в проветриви помещения или в сушилни при температура до 40°C. Съхраняват се в сухи и проветриви помещения.

Рандеман. От 5 кг свежи стръкове се получава 1 кг сухи, а от 1,1 кг семена се получава 1 кг сухи.

Химичен състав. Съдържа сапонини, етерично масло, флавоноиди, витамин С. В семената са открити стероиди, сърдечни гликозиди, тлъсто масло и др.

Действие и приложение. Има противоскорбутно, потогонно и диуретично действие. Използва се при подагра и ревматизъм, като средство за изпотяване, диуретично, и при катар на горните дихателни пътища. Екстракта от листа има антибактериално действие.

Дрогата е отровна!

Помнете, че използването на билки трябва да става винаги след консултация със специалист.

нощница, заран-вечер, клека-оту, нощна фиалка, обикновен вечерник

Семейство Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae)

сребриста върба, сребролистна върба, сребърна върба,

Семейство Върбови - Salicaceae

оборчлива билка, рошава кадънка, ветриче, вратика, вратича, въртика, свратига, смил, глистава трева, дива калина, влашка, свратика

четирилистно вранско око, гарваново око, кръстачка, кръстач, омразниче, петров кръст, свинарник

Семейство Кремови - Liliaceae

вишня, вишница, геруловка, говнушка

Семейство Розоцветни - Rosaceae