Back to top

Бърдун - Asphodelus albus - Mill.

Билков каталог: 
Б

брадун, бял бърдун, крави бозки, нунавец

Семейство Асфоделови – Asphodelaceae (Кремови - Liliaceae)

Разпространение. Разпространен е предимно в Средиземнморската област. Растат из влажни ливади или торфища, пасища и храсталаци в планините от 800 до 1800 метра надморска височина. Предпочита слънчевите участъци с добре дренирана почва, но може да расте и на полусянка, понася засушаване. Медоносно растение.

Описание. Бърдунът е многогодишно тревисто растение с грудковидни корени, жълтеникави до светло кафяви, продълговати, гладки, събрани във вид на снопче, дълги 8-15 см, в средната част с дебелина 1-2 см. Стъблото е право до 1,5 м високо, безлистно, неразклонено. Листата са линейни, прости, голи, събрани при основата на стъблото, 1-2 cm широки, до 60 см дълги. Цветовете са събрани в гъсти гроздовидни съцветия, дълги до 40 см, не разклонено или рядко разклонено в основата, с ланцетни, кафяви прицветници и къси дръжки. Околоцветникът е с 6 бели, разперени и при основата си сраснали помежду си листчета, със зелена ивица по средата на външната страна. Тичинките са 6, с нишковидни, дълги колкото околоцветника. Яйчникът е тригнезден. Плодът е шестстенна кутийка, с остро тристенни семена. Цъфти през май - юни, плодоноси през юли.

Използваема част. Груковидните корени (Tubera Asphodeli). Дрогата се събира през пролетта (март-април) или есента (септември-октомври). След изкопаване на корените се е изчистват от надземните части на растението и след това се измиват. Измитите и отцедени грудковидни корени се нарязват на късове дълги 8-10 см, след това се нацепват надлъж или на филийки. Сушат се на слънце при силно въздушно течение или в сушилни при температура 70-80°C, като отначало се почва с по ниска температура и после се повишава. Съхранява се в сухи и проветриви помещения. Растението е под режим на опазване и регулирано ползване, включен е в приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие.

Рандеман. От 5 кг свежи грудковидни корени се получава 1 кг сухи.

Химичен състав. Въглехидрати, скорбяла, антрахинони, инулин и др.

Действие и приложение. Действа успокояващо на рани. Използва се главно външно за лечение на кожни заболявания и за избелване лунички. В народната медицина се е използвал за налагане при кожни обриви и пъпки, циреи, за промиване на рани, при ухапване от змия.

Внимание! Корена е отровен! Използва се вътрешно с повишено внимание, особено при нефрит или гастрит. Да се ползва само по лекарско предписание.

Помнете, че използването на билки трябва да става винаги след консултация със специалист.

обикновена боровинка, брусница, черни диви череши, черника, бориче, боровица, крещяло, борика

Семейство Пиренови - Ericaceae

брестовица, брез, берест, брест, полски вяз, чер брест

Семейство Брястови – Ulmaceae

брадун, бял бърдун, крави бозки, нунавец

Семейство Асфоделови – Asphodelaceae (Кремови - Liliaceae)

оман, адъз-кьокю, деветсил, уман, волско око, жълт оман, голем корен , див слънчоглед, имела, чернокос оман

Семейство Сложноцветни - Asteraceae (Compositae)

блатниче, жабешко цветче, жабинек , жълт блатняк, обикновен блатняк , гергьовско цвете, змиев трън, блатен крокон, белокрилник

Семейство Лютикови - Ranunculaceae