Back to top
Бясно дърво

обикновено бясно дърво, божика, вълча ягода, вълча жила, тилилей, диво лико, див лиляк, див пипер, лъжовна дафна, дафин

Семейство. Тимелееви - Thymelaeaceae

Великденче

гергьовденче, изтравниче, вероника, венедик, разгонка, превара, ероника, лечебно великденче, лекарско великденче, лекарствено великденче

Семейство. Живеничеви - Scrophulariaceae

Ветрогон

полски ветрогон, биволски трън, белотрън, бял трън, вихрогон, вирогон, кошкондурмазъ

Семейство Сенникоцветни Apiaceae (Umbelliferae)

Вечерник

нощница, заран-вечер, клека-оту, нощна фиалка, обикновен вечерник

Семейство Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae)

бял смин, бяла трева, бяло безсмъртниче, бела гвачка

Семейство Сложноцветни - Asteraceae (Compositae)

Вишна

вишня, вишница, геруловка, говнушка

Семейство Розоцветни - Rosaceae

Водна детелина

блатен трилистник, горчивче, воден трилистник, трилистно горчивче, трилистник, горчива детелина, богородична лъжичка, горчива трева, бяла трева

Семейство. Воднодетелинови - Menyanthaceae

Волски език

обикновен волски език, биволски език, еленин език,

Семейство Многоножкови - Polypodiaceae

Врабчови чревца

врабчови чръвца, средна звездица, звездица, вражалка, мишакиня, мокрица, мишекиня, мишякиня, цревца, овчи цревца, мочерица, птича трева, кокоша слепота

Семейство. Карамфилови - Caryophyllaceae

Вранско око

четирилистно вранско око, гарваново око, кръстачка, кръстач, омразниче, петров кръст, свинарник

Семейство Кремови - Liliaceae

Страници

Помнете, че използването на билки трябва да става винаги след консултация със специалист.