Back to top
Бяла черница – Morus alba L.

черница, бяла бубонка, бяла дудула, дуд, бял дуд, барабонка, муренка, мури, ягодница

Семейство Черничеви – Moraceae

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Чемшир, Зеленика, зимзелен, шимшир,

Семейство Чимширови - Buxaceae

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Чемшир, Зеленика, зимзелен, шимшир,

Семейство Чимширови - Buxaceae

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Чемшир, Зеленика, зимзелен, шимшир,

Семейство Чимширови - Buxaceae

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Чемшир, Зеленика, зимзелен, шимшир,

Семейство Чимширови - Buxaceae

Шипка

див трендафил, див гюл, дива роза, кучешка роза, шиповник, шип, щипци

Семейство Розоцветни - Rosaceae

Юдина трева

бяла трева, метлица, юдина стъпка

Семейство – Poaceae

Разпространение. Родината му е Евразия, тя се среща в някои части на Северна Америка и Австралия като привнесени видове. Среща се по каменисти слънчеви места, сред полета, паркинги, по край пътища като плевел.

Горска ягода

Семейство Розоцветни - Rosасае

Разпространение. Горската ягода расте в иглолистните и широколистните гори, из храсталаци, скалисти сипеи и поляни до 2000 м надморска височина. Тя вирее еднакво добре и при сухи, и при влажни условия, в топли и в студени райони.

Ясен

планински ясен , бял ясен, осен, обикновен ясен

Семейство Маслинови – Oleaceae

Разпространение. Среща се из широколистни гори, главно в предпланините и планините до 1200 м надморска височина из цяла България. Расте върху богати на минерални вещества влажни почви.

Страници

Помнете, че използването на билки трябва да става винаги след консултация със специалист.