Back to top

Шуслерови соли

Значение на шуслеровите соли

За да могат клетките да поемат соли, те трябва да са разредени. Отворите в стените на клетките са малки и през тях могат да преминават само отделни молекули. Ако имаме по концентрирани разтвори, то порите на клетките не биха пропуснали нищо. Това е защита на клетката, защото тя би се отровила.

Шуслерови соли

Шуслерови соли

Солите на д-р Шуслер помагат за възстановяване на минералния баланс в oрганизма. Д-р Вилхелм Хенрих Шуслер е роден на 21 август 1821 година в Цвишенан днешна Германия. След като полага успешно изпитите си по медицина той получава разрешение да практикува хомеопатия. Д-р Шуслер използвал практическия си опит на лекар и придобитите знания, за да отдели и изследва дванадесет минерални соли, които според представите му са с изключително значение за нормалното функциониране на човешкото тяло. През 1874 година той публикува труда си „Съкратена терапия“ под формата на брошура. В нея той изброява избраните от него минерални соли. Така започва разпространението на неговата биохимична терапия.

Солите на д-р Шуслер помагат за възстановяване на минералния баланс в oрганизма. Д-р Вилхелм Хенрих Шуслер е роден на 21 август 1821 година в Цвишенан днешна Германия. След като полага успешно изпитите си по медицина той получава разрешение да практикува хомеопатия. Д-р Шуслер използвал практическия си опит на лекар и придобитите знания, за да отдели и изследва дванадесет минерални соли, които според представите му са с изключително значение за нормалното функциониране на човешкото тяло. През 1874 година той публикува труда си „Съкратена терапия“ под формата на брошура. В нея той изброява избраните от него минерални соли. Така започва разпространението на неговата биохимична терапия.

За да могат клетките да поемат соли, те трябва да са разредени. Отворите в стените на клетките са малки и през тях могат да преминават само отделни молекули. Ако имаме по концентрирани разтвори, то порите на клетките не биха пропуснали нищо. Това е защита на клетката, защото тя би се отровила.

Subscribe to Шуслерови соли