Back to top
А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Ю - Я
Мента

Семeйство. Устноцветни – Lamiaceae

Миши уши

стръвниче, заешка лобода, беснурка, еньов бурен, извиче, обикновенна рунянка

Семейство - Сложноцветни - Asteraceae (Compositae)

Момина сълза - Convallaria majalis L.

Семейство Кремови — Liliaceae

Разпространение. Момината сълза расте из храстите, широколистните гори в равнините и планините по сенчести места, до 1400 м надморска височина. Отглежда се често из градините на сенчесто място, там, където няма тревата, тя покрива мястото в гъст килим. Обича влажни и богати на хумус почви.