Back to top
А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Ю - Я
Ким

Кимел, диво резне, див анасон, кимин

Семейство. Сенникоцветни (Apiaceae)

Разпространение. Кимът е разпространен из ливади, горски поляни и пасища, по стръмни тревисти склонове в предпланините и планините. Растението предпочита светлина, расте на пясъчни и глинести почви. Кимът може да расте в полу-сянка.

Коприва

дълга коприва, голяма коприва

Семейство Копривови - Urticaceae

Разпространение. Копривата е широко разпространена, среща се като диворастяща в цялата страна, в храсталаци, край пътища, край реките в цяла България. Вирее на всякакъв тип почви, с изключение на блатистите и мочурливи тежки глинести почви.

Кръглолистна урока

Семейство Сенникоцветни – Apiaceae

Разпространение. Кръглолистна урока е разпространена в Централна и Южна Европа и Централна Азия. Предполага се че родината му е Близкия изток. У нас се среща се рядко в цялата страна докъм 1000 м надморска височина, из сухи каменливи и тревисти места, край пътища и синури като бурен. Обича слънце, варовита и глинеста почва.

Къпина - (Rubus caesius l.)
,,

полска къпина, храстовидна къпина, копиня, дяволско грозде

Семейство. Розоцветни - Rosaceae