Back to top
А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Ю - Я
Азмацук, Кервел, Див керевиз, Шушан

балдаранолистен азмацук, селина, антрискус, кервел, див керевиз, шушан, рибена чорба

Семейство Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae)

Аир блатен

аир, аир миризлив, ароматна тръстика, калам, блатен калам, тръстиков акорус, миризлив акорус

Семейство Змиярникови - Araceae

Айважива

багрилна айважива, воловодец, паче гнездо, винче, алкана бояджuйска, лесича трева

Семейство - Грапаволистни (Boraginaceae)

Айлант

див орех, китайски орех, китайска смрадлика, китайски ясен, небесно дърво, дърво на боговете, китайско божо дърво, космато дърво

Семейство Симарубови

Акация бяла - Robinia pseudoacacia L.

аблен, бял салкъм, лиляк, солунски трън, катър трънак

Семейство. Бобови - Fabaceae

Акация, жълта - Laburnum anagyroides Medic.

жълта акация, жълт салкъм, златен дъжд, лесичина, зановец

Семейство: Бобови - Fabaceae (Leguminosae)

Разпространение. Обитава Централна и Южна Европа. У нас се отглежда като декоративно растение. Среща се по сухите и слънчеви места. Добре дренирани почва богата на хранителни вещества, но понася и засушаване. Медоносно растение.

Aloe Ferox

дървовидно алое

Семейство Кремови Liliaceae

Американски лаконос

Винобой, американски винобой, лаконос, ашик боя, мерекег, мерекеп

Семейство Лаконосни – Phytolaccaceae

Амла

амалаки, индийско грозде, индийско цариградско грозде

Семейство. Млечкови – Euphorbiaceae

Разпространение. Среща се в тропическите и субтропическите части на Азия, Китай, ниските части на Хималаите, Пакистан, Узбекистан, филипинските острови, среща се култивирано и в диво състояние в различни части на Индия и Индийския архипелаг.

Аморфа

Семейство Бобови (Fabaceae)

Страници