Back to top
Боянка

разклонена боянка, сиво-бяла боянка

Семейство Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae)

Бреза — Betula pendula - Roth

бяла бреза, обикновена бреза, брезица, ивачка, метлика, калинка, метла, белика, ясика

Семейство Брезови - Betulaceae

Брей

обикновен брей, блюш, дадалан, брех, водогон, плюш, брешнял, ядъран

Семейство Брейови - Dioscoreaceae

Брош

багрилен брош, бояджийски брош, червен брош, броч, бруск, гаранца, крап, марена

Семейство Брошови - Rubiaceae

Бръшлян - Hedera helix L.

брешлен, брешлян, брушлен, брътвене, сарамашик, крушнел, бърчлен, бършлен, плюш

Семейство Бръшлянови - Araliaceae

Бряст полски (Ulmus minor)

брестовица, брез, берест, брест, полски вяз, чер брест

Семейство Брястови – Ulmaceae

Бударица

петниста бударица, коноплика, петлева глава

Семейство Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae)

Разпространение. Расте из цяла България, по сухи тревисти и каменливи места, като плевел из ниви и посевите, до 1500 метра надморска височина. Може да расте както на слънце така и на полусянка, предпочита влажна почва.

Бутрак

кози рогца, коноплянка

Семейство - Сложноцветни Asteraceae (Compositae)

Бучиниш - Conium maculatum - L.

петнист бучиниш, балдарин, бурен, зънзук, крехниче, кукуда, мангалък, мангуна, пищеделяк, сърчевина, цволига, цвъкалка, църкало, цолека, дива мерудия, лепен

Семейство Сенникоцветни - Apiaceae (Umbelliferae)

Бъз тревист

бъзак, бъзовина, бъзе, бъзей, бъзлян, бъзуняк, бъзвуняк, абуд, абъд, боз, див бъз, кучешки бъз, мастилница, ниско бъзе, тревист бъз

Семейство Бъзови - Caprifoliaceae

Страници