Back to top
Бедреница

каменоломка, див анасон, горски анасон, каменоломков анасон, дива меродия

Семейство. Сенникоцветни – Apiaceae (Umbelliferae)

Бергения

зелче

Семейство Каменоломкови – Saxifragaceae

Семейството Комбретови – Combretaceae

Разпространение. Среща се в Югоизточна Азия в равнините и по ниските хълмове, до 000 метра надморска височина, използва се като декоративно растение.

Блатен тъжник

брястолистно орехче, отвратниче, ливадник, диви кошнички, друмче, срамежливче, орешец, грухчовят, живеничево биле

Семейство Розоцветни — Rosaceae

Блатия

обикновена блатия, върболист, върбица, обикновена върбица, литрум, маремче, плакун, охапливо биле, лисича опашка, маясъличе

Семейство Блатиеви - Lythraceae

Блатняк - Caltha palustris - L.

блатниче, жабешко цветче, жабинек , жълт блатняк, обикновен блатняк , гергьовско цвете, змиев трън, блатен крокон, белокрилник

Семейство Лютикови - Ranunculaceae

Блян

черен блян, попадийка, буника, беленика, белен, блъника, буника, буниче, гърне, черна попадийка, змийско цвете, зъбова билка, зъбено биле, пишипоп, пиши попадийка, пиши-хляб, шарка, бленика, полудявка, баба шарка

Семейство Картофови - Solanaceae

Боб - Phaseolus vulgaris L
Боб - Phaseolus vulgaris L
Боб - Phaseolus vulgaris L

обикновен фасул, полски боб, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак,

Семейство Бобови - Fabaceae (Leguminosae)

Боб - Phaseolus vulgaris L
Боб - Phaseolus vulgaris L
Боб - Phaseolus vulgaris L

обикновен фасул, полски боб, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак,

Семейство Бобови - Fabaceae (Leguminosae)

Боб - Phaseolus vulgaris L
Боб - Phaseolus vulgaris L
Боб - Phaseolus vulgaris L

обикновен фасул, полски боб, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак,

Семейство Бобови - Fabaceae (Leguminosae)

Страници