Back to top
Buxus sempervirens L.
Чимшир

Вечнозелен чимшир, чимшир, зеленика, зимзелен, шимшир, европейски чемшир

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Вечнозелен чимшир, чимшир, зеленика, зимзелен, шимшир, европейски чемшир

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Вечнозелен чимшир, чимшир, зеленика, зимзелен, шимшир, европейски чемшир

Buxus sempervirens L.
Чимшир

Вечнозелен чимшир, чимшир, зеленика, зимзелен, шимшир, европейски чемшир

Бяла черница – Morus alba L.

черница, бяла бубонка, бяла дудула, дуд, бял дуд, барабонка, муренка, мури, ягодница

Семейство Черничеви – Moraceae

Шипка

див трендафил, див гюл, дива роза, кучешка роза, шиповник, шип, щипци

Семейство Розоцветни - Rosaceae

Юдина трева

бяла трева, метлица, юдина стъпка

Семейство – Poaceae

Разпространение. Родината му е Евразия, тя се среща в някои части на Северна Америка и Австралия като привнесени видове. Среща се по каменисти слънчеви места, сред полета, паркинги, по край пътища като плевел.

Горска ягода

Семейство Розоцветни - Rosасае

Разпространение. Горската ягода расте в иглолистните и широколистните гори, из храсталаци, скалисти сипеи и поляни до 2000 м надморска височина. Тя вирее еднакво добре и при сухи, и при влажни условия, в топли и в студени райони.

Ясен

планински ясен , бял ясен, осен, обикновен ясен

Семейство Маслинови – Oleaceae

Разпространение. Среща се из широколистни гори, главно в предпланините и планините до 1200 м надморска височина из цяла България. Расте върху богати на минерални вещества влажни почви.

Страници